Disclaimer

Disclaimer De Knutselbox

De Knutselbox besteedt veel aandacht aan de samenstelling van haar website(s), toch is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onjuist of niet volledig is. Fouten zijn niet altijd te voorkomen. Beweringen en meningen, geuit in een forum, de chatomgeving of op andere (web)pagina’s van De Knutselbox zijn niet die van De Knutselbox (of de redactie van De Knutselbox), de webmaster danwel de internetprovider.

De Knutselbox garandeert niet dat de informatie die u op onze website(s) aantreft geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Een (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins, geven wij niet.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze site, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan De Knutselbox of haar licentiegevers. Informatie op deze site, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van De Knutselbox.

De Knutselbox sluit alle aansprakelijkheid uit voor iedere directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, welke voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van een website van De Knutselbox, of juist met de tijdelijke onmogelijkheid om een website van De Knutselbox te kunnen raadplegen. De Knutselbox is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van enige website van De Knutselbox is verkregen. De Knutselbox garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd op de website(s) van De Knutselbox, noch staat De Knutselbox garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering.

De informatie op de website(s) van De Knutselbox wordt regelmatig gewijzigd en/of aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen op ieder door ons gewenst moment, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Voor meer informatie kunt u de Algemene Voorwaarden van De Knutselbox raadplegen.

Visit Us On FacebookVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube